x

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések – tenyésztőszervezeti igazolás

2015. október 20.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című felhívás.
Támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.
A támogatási kérelmek benyújtásának időszaka: 2015. november 7. és 2015. december 31.
Támogatási kérelmek benyújtására kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton van lehetőség.

A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 1–2. számú mellékletei szerinti legeltethető állatállományért többletpont adható abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtási időszak alatt a rendelethez tartozó tenyésztőszervezet igazolást állít ki és a támogatást igénylő azt csatolja a támogatási kérelméhez.

Az igazolást az alábbi nyomtatványon lehet írásban kérelmezni a nolte@hortobagy.eu e-mail címen:
AKG igazolás kérelem

Felhívjuk a tenyésztőtársak figyelmét, hogy igazolás csak rendezett tagi viszonnyal rendelkezők részére kerül kiállításra és elektronikus úton megküldésre.

A felhívás teljes szövege és a hozzá kapcsolódó dokumentumok:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_az_agrar_kornyezetgazdalkodasi_kifizetes_cimu_felhivas