x

Állomány-nyilvántartó kötelező vezetése

2019. december 5.

Az őshonos támogatások helyszíni ellenőrzéseinek eddigi tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy 2013 óta MINDEN lótartónak általános jogszabályi kötelezettsége naprakész állomány-nyilvántartó vezetése, ez nem pályázati előírás!

Kötelezettség

A Lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. Kormányrendelet szerint minden lótartó köteles nyilvántartást vezetni a tartási helyen lévő, továbbá az azt elhagyó és oda beérkező lófélékről az azonosító szám vagy életszám, a mozgatás dátuma, valamint az indulási vagy célállomás feltüntetésével.
Kapcsolódó jogszabály: 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról

Őshonos helyszíni ellenőrzés esetén

Az őshonos támogatási jogcímek (in situ kancatámogatás, ex situ méntartási és méncsikónevelési támogatások) helyszíni ellenőrzésekor az állomány-nyilvántartó az első számú dokumentum, a Magyar Államkincstár munkatársai azt ellenőrzik, hogy a pályázó megfelel-e az általános jogszabályi kötelezettségeknek, melyet a pályázati kiírás szerint is vállalt.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, amennyiben ez az ellenőrzéskor nem áll rendelkezésre, az adott évi kifizetési kérelem elutasításra fog kerülni.

Állomány-nyilvántartó nyomtatvány

Nincs ugyan egységes nyomtatványa, azonban egyesületünk a 110/2013. Kormányrendelet szerinti adattartalommal már a pályázatok induló évében elkészített egy dokumentumot, mely az eddigi helyszíni ellenőrzések mindegyike során – a lótartó által megfelelően kitöltve – maradéktalanul megfelelt, szankció nem került megállapításra, ezért fokozottan javasoljuk ennek használatát.
Az állomány-nyilvántartót nem kötelező kézírással kitölteni, elektronikusan is vezethető, az ellenőrzéskor nyomtatott formában kell bemutatni.
Letölthető dokumentum: A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. Kormányrendelet szerint előírt állomány-nyilvántartó

A kitöltésre vonatkozó fontosabb információk

  • naprakészen kell vezetni
  • minden egyedet fel kell tüntetni a tenyészetbe kerülés időrendi sorrendjében, fajtától és ivartól függetlenül (fedezőmének, heréltek, csikók, ismeretlen származású lovak is!)
  • a tenyészetbe kerülés dátuma saját tenyésztésű egyed esetén a születés dátuma, vásárlás, új tartás esetén a tenyészetbe érkezés dátuma
  • a bekerülési és kikerülési dátumoknak meg kell egyezniük a Nébih felé bejelentett tartónyilvántartási adatokkal
  • őshonos támogatások helyszíni ellenőrzése során az állomány-nyilvántartó adatainak meg kell egyezni a tenyészetben valójában tartózkodó egyedekkel és a Nébih felé bejelentett tartónyilvántartási adatokkal is (nemcsak a támogatásban részt vevő egyedek, hanem minden ló vonatkozásában!)

Egyesületi segítségnyújtás

  • telefonos egyeztetéssel munkanapokon a Nébih felé bejelentett tartónyilvántartási adatok szerinti állományváltozások helyes kitöltésében 
  • előzetes időpont-egyeztetés után 2020 január hónaptól személyesen a Tenyésztési Irodában történő teljes körű ügyintézéssel
  • Tel.: Veres Mária (70) 603-99-13