x

Az Elnökség 2019. március 21-i határozatai

2019. március 25.

Jelen voltak:

Az Elnökség tagjai: Zilahy István ügyvezető elnök, Pap István társadalmi elnök, Barna Gergely, Faluhelyi Tibor, Fábián János, Ibrányi András, Nagy László, dr. Pétervári Zoltán (Állampusztai Kft. képviselője), Szladek Róbert (Hortobágyi Nonprofit Kft. képviselője); a Felügyelő Bizottság tagjai: Horváth Miklós, Fekete Pál, Papp János, illetve Veres Mária irodavezető.

Napirend

 • 2019. évi közgyűlés előkészítése:
  • 2018. évi gazdasági beszámoló véglegesítése
  • 2019. évi gazdasági terv véglegesítése
 • 2019. évi ménbeosztás véglegesítése
 • 2019. évi rendezvényterv
 • Pályázati aktualitások:
  • A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
  • A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ megőrzése
   • fedezőméntartás támogatása
   • apaállatjelölt tartásának támogatása
 • Egyebek

Határozatok

2019/01. (03.21.) határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és közgyűlés elé terjesztésre javasolta az egyesület 2018. évi gazdasági beszámolóját és 2019. évi gazdasági tervét.

2019/.02 (03.21.) határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy a több irányú időpont – és helyszín-egyeztetési nehézségek miatt a 2019. évi közgyűlést április 12-én Mezőhegyesen kívánja megrendezni.

2019/03. (03.21.) határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta és közgyűlés elé terjesztésre javasolta az egyesület 2019. évi rendezvénytervét.

2019/04. (03.21.) határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta, hogy a 2019. évi Alföldi Állattenyésztési Napokon – mely az OMÉK társrendezvénye – a nóniusz fajta a rendező meghívására kiemelt fajtaként vesz részt.

2019/05. (03.21.) határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással véglegesítette a 2019. évi ménbeosztást és a teljes körű, illetve korlátozott tenyésztési engedélyek kiadását.

2019/06. (03.21.) határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az ex situ apaállatjelölt tartása támogatásban részt vevő méncsikókat a hatályos jogszabálynak megfelelően a 2019. évi kifizetési kérelem benyújtásáig el kívánja bírálni.

2019/07. (03.21.) határozat:
Az Elnökség 7 igen, 1 tartózkodás ellenében döntött arról, hogy a célpárosítási rendszerben a fajta jövője szempontjából előremutatónak ítélt mének körébe a 6017 Nonius XII-130 Zsoltár nevű fedezőmént beemeli.

2019/08. (03.21.) határozat:
Az Elnökség 7 igen, 1 tartózkodás ellenében döntött arról, hogy a fajta jövője szempontjából génmegőrzés, vonalfenntartás miatt fontosnak ítélt mének körébe az 5031 Nonius III-74 Notesz (N X tm.) nevű fedezőmént beemeli.

2019/09. (03.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség 6 igen, 2 tartózkodás ellenében döntött arról, hogy a fajta jövője szempontjából génmegőrzés, vonalfenntartás miatt fontosnak ítélt mének körébe a 4764 Nonius III-84 Legény  nevű fedezőmént beemeli.

2019/10. (03.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az online ménkatalógust a célpárosítási rendszer kategóriáinak megfelelően át kívánja rendezni.

2019/11. (03.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy a Tenyésztési Program szerinti korrekciós minősítéseket az egyesület 30 éves megalapítása alkalmából 2019. október 12-13-án tervezett jubileumi országos tenyészszemlén kívánja átadni. A 2004. és 2014. évi méneskönyvekben megtalálható, illetve a 2014 óta állományban szereplő valamennyi kanca sport- és tenyésztési eredménye figyelembe vételre és feldolgozásra kerül.

2019/12. (03.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy az egyesület 30 éves megalapítása alkalmából 2019. október 12-13-án tervezett jubileumi országos tenyészszemlére elkészítteti a fajta vonalak szerinti ménösszetételét szemléltető kördiagramot.

2019/13. (03.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy teljes körűen pótolni kívánja a ménkatalógusból hiányzó fotókat. Ennek érdekében az egyesület ügyvezetése az érintett méntartókkal személyesen fog egyeztetni a fotózás részleteiről.