x

Beszámoló a 2020. július 21-i elnökségi ülésről

2020. július 23.

Napirend:

  • Beszámoló a 2020. január 17. óta eltelt időszak eseményeiről
  • 2020. évi közgyűlés előkészítése
  • 2020. évi rendezvénynaptár
  • Pályázati aktualitások
  • Egyebek

Jelen voltak:
Az Elnökség tagjai: Zilahy István ügyvezető elnök, Pap István társadalmi elnök, Faluhelyi Tibor, Fábián János, Ibrányi András, Nagy László, dr. Pétervári Zoltán (Állampusztai Kft. képviselője); a Felügyelő Bizottság tagjai: Horváth Miklós, Papp János; Veres Mária irodavezető, illetve Győri Zsolt, bíráló bizottsági tag, Wenzelné Kerner Aliz és Wenzel Károly egyesületi tagok.

2020/06. (07.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az ügyvezetés beszámolóját a 2020. január 17-óta eltelt időszak eseményeiről.
Letölthető dokumentum: Beszámoló az eltelt időszak eseményeiről

2020/07. (07.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség ismételten áttekintette és egyhangú szavazással elfogadta a 2019. évi gazdasági beszámolót, jóváhagyta a 2020. évi gazdasági tervet valamint a 2020. január 1-június 30. időszak közötti gazdasági beszámolót és javasolta ezek Közgyűlés elé terjesztését.

2020/08. (07.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött arról, hogy a 2020. évi közgyűlést 2020. augusztus 14-ére kívánja összehívni.

2020/09. (07.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség 1 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a 2020. évi közgyűlés helyszíne Mezőhegyes legyen.

A Közgyűlésen esedékes tisztújítással kapcsolatban Nagy László tájékoztatta az Elnökséget, hogy gazdálkodásával kapcsolatos elfoglaltságai miatt a jövőben nem kívánja magát jelöltetni.

Az egyesület tagjai a tisztújítás kapcsán a választott tisztségviselőkre vonatkozó javaslataikat az egyesület Tenyésztési Irodájának vezetőjénél, illetve a közgyűlésen tudják megtenni. A javasolt személyek jelölőlistára kerüléséről a Közgyűlés nyílt szavazással dönt.

2020/10. (07.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a 2020. évi rendezvénynaptárt.
Letölthető dokumentum: 2020. évi rendezvénynaptár

Az ügyvezetés hangsúlyosan kérte az Elnökség tagjait, hogy a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők átmeneti támogatásának számukra részletesen ismertetett feltételrendszeréről az egyesület általuk elérhető tagságát teljes körűen és haladéktalanul tájékoztassák és a lehetőségeikhez képest működjenek közre.
Az Elnökség tudomásul vette a támogatásokról szóló beszámolót.
Letölthető dokumentum: Tájékoztató átmeneti támogatásról

2020/11. (07.21.) elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással döntött új törzsménszámok kiosztásáról.

Az érintett mének:

Az elnökség jogköréből fakadóan 2 méncsikó vizsgára bocsátása kapcsán hozott megkülönböztetett döntést.

2020/12. (07.21.) elnökségi határozat:
Az elnökség és a Bírálóbizottság egyhangúlag döntött arról, hogy a vasvári méncsikószemlén küllemi bírálaton és részben elővezetés során végzett mozgásbírálaton átesett, de komoly szállítási sérülést szenvedett Óhid Nonius-103 Duhaj nevű méncsikó számára engedélyezi a ménvizsgán történő részvételt, amennyiben gyógyulása a felkészítést lehetővé teszi.
Származási lap: HUN M NO171030000

2020/13. (07.21.) elnökségi határozat: 
Az egyesület Tenyésztési Programjával összhangban a bírálaton részt vett elnökségi tagok és a Bírálóbizottság egyhangú javaslata, illetve a bírálaton részt nem vevő Ibrányi András elnökségi tag tartózkodása mellett döntött arról, hogy az egyesület által cseppvérkeresztezésre engedélyezett 5280 Rittmeister nevű fedezőmén Rittmeister Nonius-107 Délceg nevű méncsikójának ménvizsgán történő részvételét engedélyezi.
Származási lap: HUN M NO171070000

Az Elnökség pozitívan és az egyesület Tenyésztési Programjával, illetve a támogatási rendszerek működésével összhangban lévőnek értékeli az egyesület 2020. évi mén előszelekciójára való nagy számú és az előző évekhez képest hangsúlyosan több tenyésztőtől származó nevezést. Kellő és nemzetközi összehasonlításokban is elfogadható aránynak értékeli a nevezett 32-ből 16 egyed ménvizsgára bocsátását.

Az egyesület ügyvezetése a 2020. évi szakmai tervének részét képező spermamélyhűtéssel kapcsolatos döntés előkészítése érdekében tájékoztatta az Elnökséget a jelenleg archivált mélyhűtöttsperma-készletről:

Azonosító Fedezőmén törzskönyvi száma, neve Műszalma (db)
HUN M M 80024No06 1814 Nonius VI-24 (N XVII tm.) 120
HUN M BB870050000 2515 Biharnagybajom Nonius-5 Marci (N XLIV tm.) 125
HUN M NO020190000 4589 Nonius XLIX-19 Kalifa (N XII tm.) 100

Az ügyvezetés kérte az Elnökség javaslatát az archivált spermaállomány felhasználásának szabályozására, illetve a 2020. évi mélyhűtési programra jelölt mének kiválasztására.

A Wenzel család előzetes kérésére részt vett az elnökségi ülésen, Wenzel Károly hozzászólásában kérte az egyesület támogatását, hogy az egyesületi tenyésztők az állami tenyészetekből minél több, minőségi tenyészanyaghoz juthassanak hozzá. Kérte e rendszer kereteinek kiépítését és szabályozását.