x

Ex situ méntartási és méncsikónevelési támogatások beadásának részletes tudnivalói

2018. június 18.

Beadási határidő: 2018. július 2. hétfő 23:59

Első körös pályázati igazolások

A pályázatban való részvételre a mai napig az alábbi 6 tartó jelezte szándékát. Részükre 2018. június 18-án elektronikus úton megküldésre kerültek a Pest Megyei Kormányhivatal által záradékolt igazolások:

 • Barna Gergely
 • “Dolgozni Akarók” Növénytermesztő és Állattartó Szociális Szövetkezet
 • Kunsági Major Kft.
 • Rózsa Péterné
 • Simon Tibor
 • Virágoskút Kertészeti Kft.

Kérjük azokat a Tenyésztőtársakat, akik pályázni szándékoznak, de jelentkezési lapjukat még nem küldték meg, a Tenyésztési Iroda elérhetőségein haladéktalanul jelentkezzenek.

Második körös pályázati igazolások

A pályázatban való részvételre további 7 tartó jelezte szándékát. Részükre 2018. június 25-én elektronikus úton megküldésre kerültek a Pest Megyei Kormányhivatal által záradékolt igazolások:

 • Bordás Imre
 • Faragó Tibor
 • Fekete István János
 • Kovács Gábor Jánosné
 • Polonkai Gábor
 • Provid Kft.
 • Tőke László

Ügyféladatok ellenőrzése 

Amennyiben 2018. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről. A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

A támogatási kérelem beadási felülete

A támogatási kérelem beadásának menete

 • kérelem indítása az alábbi menüpontokon keresztül:
  Elektronikus kérelemkezelés → Vidékfejlesztési Program (2014-2020) Támogatási kérelem → Agrár-környezetvédelmi intézkedések →  Őshonos állatok ex situ/in vitro és tanácsadói tevékenység (VP)
 • új kérelem indítása
 • kérelem adatainak kitöltése a 2017. évi kitöltési útmutató szerint:
  VP Őshonos ex situ, in vitro megőrzés és tanácsadói tevékenység támogatása 2017 – Kitöltési útmutató
  Azok a pályázók, akik más fajban, illetve fajtában is pályáznak, minden adatot egy támogatási kérelmen belül kell beadniuk!
 • az “Ex situ előrehaladási terv” fül kitöltésénél kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a darabszám helyes beírására, mivel a beadási időszak lezárulta után hibajavításra nincs lehetőség. Az előrehaladási tervet a 2. kifizetési kérelem beadási időszakban lehet módosítani max. 40%-os létszámcsökkentéssel!
 • fájlok csatolása:
  • KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ a Pest Megyei Kormányhivatal által záradékolt, az egyesület által kizárólag elektronikusan megküldött  tenyésztőszervezeti igazolás
  • azok a pályázók, akik méntartásra és apaállatjelölt felnevelésére is jelezték támogatási igényüket, a megküldött 1 db igazolást kell feltölteniük, a két pályázati alcímre ugyanaz az igazolás érvényes!
  • csatolható a többletpont számításához, amennyiben rendelkezésre áll: képzettséget igazoló dokumentum másolata, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló dokumentuma kerül benyújtásra, abban az esetben az alkalmazott munkaszerződése is
 • ellenőrzés, mentés, ÜK beadás

Bármilyen kérdés merül fel, kérjük, keressék a Tenyésztési Irodát! Veres Mária tel.: (70) 603-99-13