x

Indul az őshonos kancatámogatás régi ciklus utolsó kifizetési kérelmeinek beadása

2017. március 2.

Beadási időszak: 2017. március 1-31.

Kifizetési kérelem beadására kötelezettek köre

2012. évben támogatási kérelmet beadott pályázók:

 • Fábiánné Donáth Erzsébet
 • Farkas László
 • Kerner Alíz
 • Kis János Pál
 • Koperda Zsolt
 • Lévai Gábor
 • Németi János
 • Torák Károlyné

A kifizetési kérelem beadásának menete

kk-felulet

 • új kérelem indítása
 • kérelem adatainak kitöltése
 • mentés, ellenőrzés
 • ügyfélkapus beadás

Vállalt szaporulatra vonatkozó információk

Felhívjuk a tenyésztőtársak figyelmét, hogy aki szaporulatot vállalt és még nem teljesítette, de van olyan, egy vagy több saját tenyésztésű kancacsikója, mely 2016. év január 1-jén az 1 évet betöltötte (2014. évi vagy idősebb), a vállalt szaporulat mértékéig a kifizetési kérelemben szerepeltetni szíveskedjen.

A támogatási kérelmet jóváhagyó határozat szerint vállalt szaporulat nem teljesítésének szankciói a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. FVM rendelet szerint:
3. §. (…) amennyiben a program végére megvalósult állatállomány-szaporulat a program indulásakor vállalt állatállomány-szaporulatnak a
a) 0-10%-a között van, akkor nem jogosult az 5. évre jutó támogatási összegre,
b) 10,1-25%-a között van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 20%-ára jogosult,
c) 25,1-35%-a között van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 50%-ára jogosult,
d) 35,1-50%-a között van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 60%-ára jogosult,
e) 50% felett van, akkor az 5. évre jutó támogatási összeg 100%-ára jogosult.

A kifizető ügynökség a szankciókat a támogatás utolsó évére vonatkozó kifizetési kérelemben fogja érvényesíteni.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, hívja a Tenyésztési Irodát: (70) 603-99-13