x

Ismét lehet pályázni fedezőméntartásra és méncsikófelnevelésre

2018. június 1.

A teljes pályázati kiírás elérhetősége

VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása

Támogatás beadási időszak

2018. június 1-július 2.

Fedezőméntartás támogatás igénybe vételének részletes feltételei

Támogatás igénylője:

 • tagja az egyesületnek
 • fedeztetési állomást vagy mesterséges termékenyítő állomást üzemeltet
 • rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal
 • rendelkezik lótartásra vonatkozó tenyészetkóddal
 • a támogatásba első évben bevonni kívánt egyed TARTÓJA, azaz az általa tartott – saját tulajdonú, állami vagy bérelt – fedezőmén egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését tenyészetkódjára a Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé megtette
 • rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és hozzá tartozó érvényes jelszóval

Támogatható egyedek köre:

 • a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező fedezőmének

Támogatás mértéke:

 • az 5 éves támogatási időszakban min. 180 nap – max. 1825 nap (5 év)
 • a támogatott időszak a tartónyilvántartásba történő ki- és bejelentés dátumai alapján kerül meghatározásra
 • támogatási összeg: 5,6 EUR-nak megfelelő forintösszeg/nap
  (a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

Szakmai és adminisztratív kötelezettségek:

 • 5 éves kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 1 fedezőmén tartása évente min. 180 napig (a kifizetési kérelemben évente szerepelhet más egyed)
 • fajtamegjelölést tartalmazó lóútlevél megléte. Kérjük a pályázókat, az érintett egyed lóútlevelét ellenőrizni, fajtamegjelölés hiánya esetén a Tenyésztési Irodát haladéktalanul értesíteni szíveskedjenek!
 • tartónyilvántartásba bejelentés
 • tárgyévi tenyésztési engedély és méntartási szerződés megléte
 • tenyésztési adminisztráció naprakész vezetése (fedeztetési jegyzőkönyv stb.)

Apaállatjelölt felnevelése támogatás igénybe vételének részletes feltételei

Támogatás igénylője:

 • tagja az egyesületnek
 • rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal
 • rendelkezik lótartásra vonatkozó tenyészetkóddal
 • megfelel a méncsikónevelés tenyésztési programban meghatározott tartási követelményeinek
 • a támogatásba első évben bevonni kívánt egyed TARTÓJA, azaz az általa tartott méncsikó egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését tenyészetkódjára a Lófélék egyedbejelentő lapja – tartás kezdete című nyomtatványon legkésőbb 2018. november 1-ig a Nébih felé megtette
 • bértartásban lévő egyed akkor pályázható, ha a támogatást igénylő a bértartó tartási helyére tenyészetkódjával bejelentkezett
 • rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és hozzá tartozó érvényes jelszóval

Támogatható egyedek köre:

 • 2018. évi vagy korábbi születésű, a 2019. évi kifizetési kérelem beadásáig az egyesület által minősített apaállat-jelöltek

Támogatás mértéke:

 • az 5 éves támogatási időszakban min. 180 nap – max. 1095 nap (3 év)
 • a támogatott időszak a tartónyilvántartásba történő ki- és bejelentés dátumai alapján kerül meghatározásra
 • támogatási összeg: 2,9 EUR-nak megfelelő forintösszeg/nap
  (a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

Szakmai és adminisztratív kötelezettségek:

 • 5 éves kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 1 támogatott apaállatjelölt tartása az előírt tartási követelmények szerint évente min. 180 napig (a kifizetési kérelemben évente szerepelhet más egyed)
 • megfelelés a tartási követelményeknek
 • első kifizetési kérelem beadásáig előírt feltételek (várhatóan 2019. április hónap): 
  • a méncsikónevelő telephely egyesület általi akkreditálása
  • az első gazdálkodási évben támogatandó egyed egyesület általi minősítése
 • fajtamegjelölést tartalmazó lóútlevél megléte. Kérjük a pályázókat, az érintett egyed lóútlevelét ellenőrizni, fajtamegjelölés hiánya esetén a Tenyésztési Irodát haladéktalanul értesíteni szíveskedjenek!
 • tartónyilvántartásba bejelentés
 • tenyésztési adminisztráció naprakész vezetése
 • Tenyésztési Program által előírt tartási követelmények:
  • azonos évjáratba tartozó, min. 2 ménivarú egyedből álló kiscsoportos tartás a kötelezettségvállalási időszak alatt folyamatosan. Nem kötelező minden egyednek támogatottnak lennie!
  • 0,5 ha/egyed takarmányforrást és életteret egyaránt biztosító terület
  • elfogadható a félszabad körülmények közötti, de rendszeres gondozói jelenlétet megvalósító tartás (lekötött abrakolás, rendszeres pataápolás, egyedi állategészségügyi beavatkozások stb.)

Támogatás igénylésének menete

 • pályázati szándék esetén kérjük, az igazolás kiállításához szükséges kérelmet egyesületünknek kitöltve elektronikus úton visszaküldeni szíveskedjenek
  Letölthető dokumentumok: 
  Ex situ igazolás kérelem 2018 méntartás
  Ex situ igazolás kérelem 2018 apaállatjelölt tartása
 • fenti visszaküldött nyomtatvány alapján egyesületünk kiállítja a támogatási kérelem kötelező mellékletét képező igazolást, gondoskodik a Pest Megyei Kormányhivatal által történő záradékolásról, majd elektronikus úton megküldi azt az érintett tagok részére
 • a Kormányhivatallal történt egyeztetés szerint a záradékolás 1. körös időpontja 2018. június 13-15. között lesz, így kérjük a pályázni szándékozókat, hogy jelentkezési lapjaikat legkésőbb 2018. június 12-ig egyesületünk email címére megküldeni szíveskedjenek.
 • a támogatási kérelem benyújtása elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik a Magyar Államkincstár beadási felületén. A beadás pontos menetét a honlapon a későbbiekben közzétesszük.
 • a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell feltölteni a kérelemhez (az egyesületi igazolás csatolása kötelező!)
 • a támogatást igénylő a kérelem beadásakor köteles 5 éves előrehaladási tervet készíteni, amelyben éves bontásban szerepelteti a támogatandó egyedek számát. 

Dátumok, határidők

 • kötelezettségvállalási időszak:  2018. május 1-2023. április 30.
 • támogatási kérelem beadási időszak: 2018. június 1-július 2.
 • kifizetési kérelem beadási időszak: 2019. évi egységes kérelem benyújtási időszaka 

Kapcsolódó jogszabályok

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról

Kérjük az érintett Tenyésztőtársakat, hogy a honlapot fokozott figyelemmel követni szíveskedjenek!