x

Őshonos kancatámogatás 2017. évi beadásának várható feltételrendszere

2016. december 13.

A pályázati kiírás és a végleges pályázati feltételek a kiírás megjelenése után a honlapon haladéktalanul közzétételre kerülnek.

Támogatás igénylője

 • legkésőbb 2017. január 1-jén tagja az egyesületnek
 • rendelkezik MVH regisztrációs számmal
 • rendelkezik lótartásra vonatkozó tenyészetkóddal
 • legkésőbb 2017. január 1-jén a támogatásba bevonni kívánt egyed TARTÓJA, azaz az általa tartott lovak egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését tenyészetkódjára a Lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé megtette
 • rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és hozzá tartozó érvényes jelszóval

Támogatható egyedek köre

 • a fajta méneskönyvében szereplő, 2015. évi vagy annál idősebb kancaivarú egyedek

2016. évben támogatási kérelmet benyújtott pályázókra vonatkozó információk

A Miniszterelnökség és a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal 2016. februári tájékoztatása szerint ugyanazon lótartó mindkét pályázati évben (2016 és 2017) is beléphet az új pályázati ciklusba két külön lóállománnyal.

Támogatási összeg

500 EUR/kanca/év
(a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

Az 5 éves kötelezettségvállalási időszak szakmai feltételrendszere és adminisztratív kötelezettségei

Előírás Adminisztratív kötelezettség
 • A támogatási időszak végéig kancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó Tenyésztési Program szerinti jelöltetése és lóútlevelének kiváltása
 • Csikó lóútlevelének megléte
 • Csikó tartásának bejelentése a Lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete nyomtatványon a Nébih felé
 • Tenyésztési program szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése
 • Tárgyévi állományjelentés beküldése az egyesületnek
 • Tárgyévi párosítási terv beküldése az egyesületnek
 • Tárgyévi ellésbejelentés beküldése az egyesületnek vagy a lótenyésztési felügyelőnek
 • Tenyésztőszervezet által elfogadott tárgyévi párosítási terv szerinti fedeztetés
 • Tárgyévi párosítási terv megléte
 • Tárgyévi fedeztetési jegyzőkönyv megléte
 • Alapminősítés megléte – a támogatási kérelem beadásának évében a kancabírálat pótolható, de bírálatra írásban kötelező bejelentkezni
 • Kancabírálati lap megléte
  vagy
 • Jelentkezési lap kancabírálatra
 • Naprakész tenyésztési dokumentáció vezetése
 • Tenyésztési napló vezetése
  (fedeztetések, vemhesség, szaporulat stb.)
 • A kieső egyedek 90 napon belüli pótlása, a kiesés-pótlás bejelentése a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül
 • Kiesés-pótlás adatainak beküldése az egyesület felé
 • A kiesés okáról, valamint a pótolt egyedek elfogadásáról szóló egyesületi igazolás (állategészségügyi ok miatti kiesés esetén állatorvosi záradékolással ellátva) feltöltése a kifizető ügynökség elektronikus pályázatkezelő rendszerébe
 • A kieső egyedek tartónyilvántartásból való kijelentése a kieséstől számított 10 napon belül
 • Lótartási hely bejelentő lap – tartás vége nyomtatvány beküldése a Nébih felé
 • Elhullott, illetve kényszervágott egyedek esetén végleges fogyaték bejelentése a kieséstől számított 10 napon belül
 • Elhullott egyedek esetén lóútlevél beküldése a Nébih felé
 • Kényszervágott egyedek esetén tulajdonos-nyilvántartó betétlap beküldése a Nébih felé

Támogatás igénylésének várható menete

 • az egyesület által 2017. január hónapban megküldött adategyeztető lap kitöltése és visszaküldése az egyesületnek postai úton
 • a támogatási kérelem benyújtása 2017. február hónapban elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a kifizető ügynökség beadási felületén
 • a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelt formában történő feltöltése a kérelemhez ( a visszaküldött adategyeztető lap alapján kiállított, postán ajánlott levélként megküldött egyesületi igazolás csatolása kötelező!)

Dátumok, határidők

 • kötelezettségvállalási időszak: 2017. január 1-2021. december 31.
 • támogatási kérelem beadási időszak: 2017. február 1-28.
 • 1. kifizetési kérelem beadási időszak: 2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)

 Kapcsolódó jogszabályok

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról