x

Őshonos kancatámogatás /régi ciklus/ tartási kötelezettség

2015. november 9.

Felhívjuk a tenyésztőtársak figyelmét, hogy az őshonos kancatámogatásban 2. körben, azaz 2011. évben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező tenyésztők állományainak 5 éves tartási kötelezettsége 2015. december 31-én lejár

Kiesés-pótlásra vonatkozó információk:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet szerint amennyiben valamely állat vagy törzsállomány a támogatási időszak utolsó napját megelőző 90 napon belül (2015. október 1. után) esik ki, úgy a támogatásra jogosult mentesül a pótlási kötelezettség alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségénél bejelenteni.
Letölthető dokumentum: D4430-02 kiesés-pótlás nyomtatvány

Az utolsó támogatási évre, 2015-re vonatkozó kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül előre láthatólag 2016. március 1. és 31. között kell benyújtani az MVH-hoz.