x

Őshonos kancatámogatás tartási kötelezettség

2015. január 5.

Felhívjuk a tenyésztőtársak figyelmét, hogy az őshonos kancatámogatásban 1. körben, azaz 2010. évben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező tenyésztők állományainak 5 éves tartási kötelezettsége 2015. január 1-jén lejárt

Kiesés-pótlásra vonatkozó információk:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet szerint amennyiben valamely állat vagy törzsállomány a támogatási időszak utolsó napját megelőző 90 napon belül esik ki, úgy a támogatásra jogosult mentesül a pótlási kötelezettség alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségénél bejelenteni.
Letölthető dokumentum: D4430-02 kiesés-pótlás nyomtatvány

Az utolsó támogatási évre, 2014-re vonatkozó kifizetési kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül előre láthatólag 2015. március 1. és 31. között kell benyújtani az MVH-hoz.
A kifizetési kérelemmel kapcsolatos MVH közleményt annak megjelenése után honlapunkon haladéktalanul közzétesszük.