x

Pályázat nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

2017. január 3.

Pályázati feltételek elérhetősége

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
 • a felhívás 12. mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).
 • Amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (11. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó ingatlan építése vagy fejlesztése, valamint új gépek és berendezések vásárlása, az adott eszköz piaci értékének erejéig;

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • ingatlan vásárlása (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);
 • a Felhívás a 3.1.1.1. a) és b) pontjához kapcsolódó, kiegészítő szolgáltatásfejlesztés (pl. étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése),
 • projektelőkészítéshez kapcsolódó tevékenységek
 • az aktív turizmus és szabadidősport igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.

Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3., 4. vagy 11. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • a projekt megvalósítási helye a Felhívás 3., 4. vagy 11. számú mellékleteben szereplő településen található;
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.
 • Jelen felhívás esetében az Őstermelők a Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak.

Támogatási kérelem benyújtása

 • elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
 • benyújtási időszak: 2017. április 3-2019. január 28.

Támogatás mértéke

maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg, melynek mértéke a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint:

 • nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
 • „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%
 • „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%