x

Pályázati lehetőség mezőgazdasági kisüzemek támogatására

2021. március 5.

Teljes pályázati kiírás

VP2-6.3.1-20 MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEK TÁMOGATÁSA

Beadási időszak

Második szakasz: 2021. április 6. – 2021. április 20.
Harmadik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.
Ötödik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18.
Hatodik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Területi korlátozás:
A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg!
Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:
– a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
– 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
– nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.
A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Ezen kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani. A jogosult települések listáját a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
a) őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Pályázható tevékenység

A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Támogatás mértéke, összege

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre

Önerő: nincs.