x

Pályázati lehetőség mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságának javítására

2018. január 16.

Pályázati feltételek elérhetősége

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

Állattartáshoz kapcsolódó támogatható tevékenységek

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

b) Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása: épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások

 • Állattartó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Állattartó telepi épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése
 • Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik:

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatási kérelem benyújtása

 • elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
 • benyújtási időszak: 2018. február 19-2020. február 18. szakaszosan

Támogatás mértéke

 • Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint
 • kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint
 • a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak