x

Tájékoztatás a 2020. évi közgyűlésről

2020. augusztus 17.

Technikai előkészítés, megnyitó

Pap István Tibor tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2020. augusztus 11-ére meghirdetett közgyűlésen az egyesület kérésének megfelelően nem jelent meg senki, tehát az határozatképtelen volt.

A 2020. augusztus 14-én megismételt közgyűlésen megjelent 77 szavazati joggal rendelkező tag. Pap István Tibor megállapította, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

2020/01. (08.14.) Kgy. határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a Közgyűlés tisztségviselőit:

 • levezető elnök: Pap István Tibor
 • jegyzőkönyv-vezető: Veres Mária
 • jegyzőkönyv-hitelesítők: Faluhelyi Tibor, Koperda Zsolt
 • szavazatszámláló bizottság: Veres Mária, Bárdos Sándor, Galambos János.
  Lovász József javasolta továbbá a szavazatszámláló bizottságba Fodor Gyulát, melyet a közgyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadott.

2020/02. (08.14.) Kgy. határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a tervezett napirendi pontokat:

 • 2019. évi működési és gazdasági beszámoló
 • A veszélyhelyzet időszaka alatti (2020. január 1-június 30.) működéssel kapcsolatos elkülönített gazdasági beszámoló
 • 2020. évi gazdasági és munkaterv
 • 2020. évi rendezvény- és bírálati terv
 • Támogatások
 • Tisztújítás
 • Egyebek

A technikai előkészítést követően a levezető elnök felolvasta Dallos Gyula Miniszteri Biztos Úr közgyűlést üdvözlő levelét, melyet mellékelten közzéteszünk.
Letölthető dokumentum: Dallos Gyula üdvözlő levél

2019. évi működési és gazdasági beszámoló

Molnár Imre az elhangzott beszámolókhoz az alábbi kérdéseket, illetve kifogásokat fogalmazta meg:

 • Kifogásolta, hogy a bírálati pontszámok, illetve a helyezési sorrend megállapítása nem következetes.
 • Tájékoztatást kért a cseppvérkeresztezésre használt 5280 Rittmeister nevű mén tenyésztési eredményeiről.
 • Véleménye szerint a bírálatokon adott nyilvános tájékoztatás nem elegendő, részletesebb, bővebb iránymutatást várna.
 • Kifogásolta, hogy a közgyűlés döntően Békés megyében kerül megrendezésre. Ez ügyben a közgyűlés korábbi határozatára hivatkozott.
 • Kifogásolta a rendezvényeken az elővezetőknek, illetve a ménvizsgán szereplő segédhajtóknak kiadott egyesületi pólók, illetve mellények kiosztási, nyilvántartási rendjét, és kérte ennek pontos dokumentálását.

Zilahy István ügyvezető elnök Molnár Imre hozzászólásaira az alábbi válaszokat adta.

 • A bírálati pontszámok és helyezések kapcsán kérte a hozzászólót további információk adására, hogy a felvetésre tárgyszerű választ tudjon adni.
 • A bírálatok kapcsán elmondta, hogy a bizottság tagjai a nyilvános szóbeli értékeléseken kifejezetten a lovak erényeit próbálják hangsúlyozni, azok hibáinak nyilvános ismertetése a tulajdonosok számára nagyon érzékeny téma, ezért arról inkább négyszemközt szoktak a tulajdonos felé tájékoztatással élni. A tenyészszemléken folyamatos kommentár működik, a lovak díjazása is iránymutatásul szolgál.
 • A közgyűlés helyszínével kapcsolatban készséget fejezte ki, a közgyűlés több helyszínen volt megrendezve, ez az igény többször előjött, bár ez ügyben közgyűlési határozat nem született. Ígéretet tett arra, hogy az új elnökség a kérdést tárgyalni fogja.
 • A ruházatok tárgyában elmondta, hogy a bemutatóöltözetek nem munkaruhaként kerülnek kiadásra, a könyvelési nyilvántartásuk ennek megfelelő, illetve kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben az átvételről nyilvántartást fog vezettetni, illetve külön figyelmet fog fordítani arra, hogy minden rendezvényen meghatározza a jogosultak körét.
 • Az 5280 Rittmeister nevű mén használatával kapcsolatban elmondta, hogy a ménvásárlás állami támogatásával, illetve a külső tenyésztők felé történő spermaforgalmazással a mén a vételárat visszakereste, többen használták elégedetten, ivadékai nyertek tenyészszemléket, Mezőhegyesen törzskancák kerültek utána besorolásra, ivadékai rendészeti használatra nemzetközi szinten jól beváltak és keresettek. A mén használatát az egyesület senki felé nem erőltette, nemzetközi szintű sajátteljesítménnyel rendelkező díjlóként állt és áll a tenyésztők rendelkezésére.

Pap István hozzászólásában egy személyes vitára reagálva kérte a tagságot, hogy esetleges nézeteltéréseiket egymás között tisztázzák. Az iránymutatás tárgyában óvatosságra intett, mert az egyesület a Tenyésztési Program által biztosított kereteken túl tenyésztői munkájában sem korlátozni, sem kötelezni nem kívánja tagjait.

Fábián Gábor hozzászólásában javasolta az egyesületi tagok pályázati tevékenységében, illetve az egyesület munkájában kiemelkedő szerepet játszó Veres Mária irodavezető munkabérének emelését.

Zilahy István válaszában javasolta, hogy a kérdésről az egyesület új elnöksége döntsön.

Wenzel Károly hozzászólásában javasolta az elnökség esetleges bővítését, ami előzetes elnökségi határozatot és alapszabály-módosítást igénylő felvetés volt.

2020/03. (08.14.) Kgy. határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, 1 tartózkodással elfogadta:

 • a 2019. évi működési beszámolót,
 • a 2019. évi szakmai beszámolót,
 • a veszélyhelyzet időszaka alatti (2020. január 1-június 30.) működéssel kapcsolatos elkülönített gazdasági beszámolót,
 • a 2020. évi gazdasági és munkatervet,
 • a Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolóját.

Letölthető dokumentumok:

2020. évi rendezvény- és bírálati terv

2020/04. (08.14.) Kgy. határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta:

Támogatások

A Közgyűlés tudomásul vette a támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást.

Tisztújítás

Az egyesület Alapszabálya egyéni tisztségre történő szavazásnál egyes jelölés esetén lehetőséget biztosít a nyílt szavazásra. Az ügyvezető elnök, a társadalmi elnök személyére, illetve a Felügyelő Bizottság tagjaira többes jelölés ugyan nem érkezett, de az ügyvezetés kérte a közgyűlést, hogy a tisztújítás ezekben az esetekben is titkos szavazással történjen.

2020/05. (08.14.) Kgy. határozat:

A Közgyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag döntött arról, hogy a teljes tisztújítás titkos szavazással történjen.

Az előzetes jelöléseken túl helyszíni jelölés érkezett: Lovász József elnökségi tagságra

A jelölőlistára javasolt személyek mindegyike elfogadta a jelölést.

Jelöltek:

Ügyvezető elnök:

 • Zilahy István

Társadalmi elnök:

 • Pap István Tibor

Elnökség:

 • Barna Gergely ifj.
 • Fábián János
 • Faluhelyi Tibor
 • Győri Zsolt
 • Ibrányi András
 • Koperda Zsolt
 • Lovász József
 • Pétervári Zoltán dr.
 • Szabó Csaba
 • Szladek Róbert
 • Tőke László
 • Varga Gyula

Felügyelő Bizottság:

 • Fekete Pál
 • Horváth Miklós
 • Papp János

2020/06. (08.14.) Kgy. határozat:

A jelöltek jelölőlistára kerülését a Közgyűlés nyílt szavazással, Koperda Zsolt esetében 1 ellenszavazat mellett, minden más esetben tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

2020/07. (08.14.) Kgy. határozat:

A Közgyűlés egy fordulós titkos szavazással megválasztotta az egyesület tisztségviselőit.

A szavazásban az érvényes alapszabálynak megfelelően Pap István Tibor nem, Zilahy István ügyvezető elnök pedig saját kérésére nem vett részt.

A szavazatszámláló bizottság a beérkezett 73 szavazatból 68-at talált érvényesnek. Az érvénytelen szavazólapok mindegyikén az elnökségi tagságra a lehetséges 7 jelölt helyett több került megjelölésre.

A tisztújítás eredménye:

Ügyvezető elnök:

 • 68 szavazattal: Zilahy István

Társadalmi elnök:

 • 68 szavazattal: Pap István Tibor

Elnökség:

 • 53 szavazattal: Varga Gyula
 • 38 szavazattal: Faluhelyi Tibor
 • 37 szavazattal: Barna Gergely ifj.
 • 37 szavazattal: Győri Zsolt
 • 37 szavazattal: Koperda Zsolt
 • 35 szavazattal: Ibrányi András
 • 32 szavazattal: Szladek Róbert

Felügyelő Bizottság:

 • 65 szavazattal: Horváth Miklós
 • 63 szavazattal: Papp János
 • 61 szavazattal: Fekete Pál

Pap István Tibor megköszönte a harmadik elnöki ciklusra, Zilahy István pedig a hatodik elnöki ciklusra vonatkozó tagi bizalmat.

Zilahy István köszönetet mondott a szavazáson elnökségi tagságot nem szerzett tenyésztőknek, illetve az előző elnökség nem újraválasztott tagjainak is, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben rájuk az egyesület munkájában úgy tekint, mint az egyesületért kiemelt aktivitással dolgozni kívánó tagokra.

Egyebek

2020/08. (08.14.) Kgy. határozat:

Az egyesület alapszabálya értelmében, aki tagi kötelezettségeinek nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy kilépési szándékát jelzi-e vagy nem, önkéntes kilépőnek minősül.

A Közgyűlés nyílt szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta az önkéntes kilépők névsorát.

2020/09.  (08.14.) Kgy. határozat:

A Tenyésztési Program szerint a nóniusz lóállomány származásának közhitelességét az adott évi azonosított csikóállomány 10%-ának szúrópróbaszerű, DNS-alapú származás-ellenőrzése igazolja.

A Közgyűlés sorsolással megállapította a 2020. évben DNS vizsgálatra kötelezett egyedek körét, mely szerint minden, 9-es sorszámra végződő bélyegzésű csikó származás-ellenőrzésre kerül.

Bárdos Sándor tájékoztatta a közgyűlést, illetve kérte az ügyvezetést, hogy az előkészítés stádiumában lévő nóniusz könyv nyomdai munkálataira az általa vezetett nyomda is ajánlatot tehessen.

Az ügyvezető a javaslatot köszönettel vette és vállalta, hogy az ajánlatkéréssel kapcsolatos előzetes megbeszélést kezdeményezni fogja.