x

Tájékoztatás

2020. március 17.

Tisztelt Tenyésztőtársak!

Sajnálatos módon a COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzet egyesületünk munkáját is érinti.

Ezzel kapcsolatban a napi helyzethez alkalmazkodva az alábbiakról kívánom tájékoztatni Önöket.

Az egyesületi iroda folyamatos működését fent kívánom tartani. Mint ahogy arra eddig is lehetőséget biztosítottunk, ügyintézői, szaktanácsadói, pályázatkezelői tevékenységünket döntően online és telefonos kapcsolattartás formájában is el tudjuk látni.

Halaszthatatlan és indokolt esetben a jövőben is biztosítani kívánom a személyes ügyintézés lehetőségét, de kérem Önöket, hogy ezt kellő felelősséggel és csak valóban indokolt esetben kezdeményezzék Veres Mária irodavezetőnél.

Az egyesület 2020. évi működési rendjét Magyarország Kormányának egymást követő rendelkezéseivel összhangban kívánom meghatározni, melynek részleteiről az egyesület Elnökségének, illetve Felügyelő Bizottságának döntéseit követően a Tenyésztőtársakat folyamatosan és teljes körűen tájékoztatni fogom.

Megértésüket és közreműködésüket megköszönve,

Tisztelettel:
Zilahy István
ügyvezető elnök