x

Tájékoztató Egységes Kérelmen belül őshonos jogcímek kifizetési kérelmeinek beadásáról 2019.

2019. április 16.

Általános tudnivalók

Kifizetési kérelem beadására kötelezettek köre:

 • harmadik kifizetési kérelem: in situ őshonos kancatámogatás 2016. évi pályázói
 • második kifizetési kérelem: in situ őshonos kancatámogatás 2017. évi pályázói
 • második kifizetési kérelem: ex situ őshonos méntartás 2017. évi pályázói
 • második kifizetési kérelem: ex situ őshonos méncsikónevelés 2017. évi pályázói
 • első kifizetési kérelem: ex situ őshonos méntartás 2018. évi pályázói
 • első kifizetési kérelem: ex situ őshonos méncsikónevelés 2018. évi pályázói

Felhívjuk a Tenyésztőtársak figyelmét, hogy fent felsorolt minden kifizetési kérelmet az Egységes Kérelem minden pályázott jogcímének kérelmével együtt (területalapú, akg, zöldítés stb.) kell rögzíteni és egyszerre beadni! 

Szankciómentes beadási határidő: 2019. május 15. szerda éjfél

Végső beadási határidő: 2018. június 13. hétfő
A megállapított támogatási összeg május 15-től – minden támogatási jogcím tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.

Az elektronikus beadási felület elérhetősége, bejelentkezés ügyfélkapun keresztül:
Magyar Államkincstár E-kérelem

 Amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek beadásának tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó az adott évi teljes támogatási összegtől eleshet!

Ügyféladatok ellenőrzése 

Amennyiben 2019. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről. A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

 

Kifizetési kérelmek rögzítése és beadása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Egységes kérelem → Egységes kérelem 2019 → Bizonylat előválasztó: Új W0191 Egységes kérelem → Tovább → Tájékoztató → Tovább → Egységes kérelem 2019 kitöltése

Minden kitöltési útmutató:
Az elektronikus kérelem-beadási felület használata 2019.

Ezen belül őshonos jogcímekre vonatkozó kitöltési útmutató: 
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 5 – Állatalapú jogcímek; Egyéb, kérelemszintű igénylések

Amennyiben az Egységes kérelem minden támogatási/kifizetési igénye rögzítésre, a rendszer által jelzett hibák javításra kerültek,  hibaüzenet nincs vagy csak tájékoztató jellegű, kérjük, mentse újra el kérelmét, futasson le egy utolsó ellenőrzést, és azután adja be ügyfélkapun.

 

VP Őshonos állatok in situ támogatása (kancatámogatás)

Kitöltése az útmutató szerint.

Kérjük, fokozottan figyeljen az alábbi pontokra:

Egyed azonosítók:

 • az azonosítók nem módosíthatóak
 • korábban kiesés-pótlást benyújtott egyed esetén, amennyiben nem rendelkezik a kiesés-pótlást elfogadó határozattal, a kiesett egyed azonosítója került feltüntetésre. Kérjük, ebben az esetben ezt az egyedet adja be, ne törölje a listából és ne vigye fel a pótolt egyedet új sorként
 • amennyiben korábban valamely egyedre részleges visszavonást nyújtott be, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, a visszavont egyed azonosítóját kijelöléssel törölje a listából
 • amennyiben elutasított és kifogást benyújtott egyeddel rendelkezik, és még nem rendelkezik elfogadó határozattal, az érintett egyed nem jelenik meg automatikusan a listában, kézzel kell felrögzíteni az adatokat “beszúr” gomb megnyomásával új sor felvitelével!
  Kérjük, figyeljen arra, hogy a kanca lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO170010000) A kézzel felvitt egyed azonosítójának beírásakor a rendszer sárga hibával jelzi, hogy a megadott támogatási kérelemben nem szerepel ilyen egyed. E hibaüzenet csak tájékoztató jellegű, kérjük, ebben az esetben hagyja figyelmen kívül!
 • amennyiben elutasított és nem megkifogásolt egyeddel rendelkezik, a betöltött listában az már nem található meg, erre az egyedre automatikusan megszűnt a támogatási jogosultsága a továbbiakban.
  Kérjük, ilyen egyedet ne vigyen fel új sorként, mert a jogosulatlanul leigényelt egyedekre kirótt szankció a rendben lévő egyedek támogatási összegéből kerül százalékos arányban levonásra (pl. 3 beadott egyed: ebből 2 jóváhagyott, 1 jogosulatlan → 50% szankció a jóváhagyott egyedekre vonatkozó összegből, tehát 1 kifizethető egyed) ! 

Csikó azonosító:

 • a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább egy, bármilyen ivarú csikó bejelentése kötelező, 2018. évtől ennek nyomon követése a kifizetési kérelem felületén is megtörténik
 • ebbe a rovatba az adott kanca csikójának azonosítóját kell felrögzíteni az alábbiak szerint, amennyiben a 2018. évi kifizetési kérelemben még nem tüntette fel:
  • 2016. évi pályázó esetén 2016., 2017. vagy 2018. évi csikó
  • 2017. évi pályázó esetén 2017. vagy 2018. évi csikó 
 • a korábbi évek tapasztalatai alapján kérjük, fokozottan figyeljen az alábbiakra:
  • kizárólag a fenti időszakban született csikókat írja be, korábbi születésű csikó elutasításra kerül 
  • az adott kancához tartozó csikót tüntesse fel és a csikó lóútlevélszámát pontosan másolja ide (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN K NO180010000, HUN M NO180020000) 

 

VP őshonos ex situ génmegőrzés támogatása

1 – Mén felnevelése

2 – Mén tartása mesterséges termékenyítő állomáson vagy kancafedeztető állomáson

 

Kitöltés az útmutató szerint.

Mivel az előrehaladási terv a beadási felületen nem jelenik meg, kérjük, az eredeti támogatási kérelmet is készítse elő. A felületen elektronikusan is elérhető. Menü: Általános ügyintézés → Beadott kérelmek megtekintése

Kérjük, fokozottan figyeljen az alábbi pontokra:

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés támogatása jogcímek:

 • “a támogatási kérelemben feltüntetett állatlétszám” rovatban az 5 éves kötelezettségvállalási időszakra vonatkozó össz darabszám jelenik meg
 • “az igényelt összlétszám” rovat nem módosítható, az egyedileg rögzített állatazonosítók kitöltése után a rendszer automatikusan kitölti. 

VP Őshonos Ex situ génmegőrzés állategyedek felvitele:

 • ha mindkét jogcímre pályázik, az állategyedek felvitelekor a megfelelő jogcím legyen kijelölve

 • kérjük, figyeljen arra, hogy a fedezőmén, illetve méncsikó lóútlevélszámát pontosan másolja be az azonosító rovatba (17 karakter szóközökkel együtt, pl. HUN M NO170010000)

 

Egyesületi segítségnyújtás

Mivel az Egységes Kérelem minden pályázott jogcíme kizárólag egy kérelemmel adható be, ezért egyesületünk csak azon tartóknak tudja biztosítani a kifizetési kérelmek Tenyésztési Irodán történő benyújtását, akik kizárólag őshonos jogcímeket pályáznak.

Előzetes időpont-egyeztetés után a beadási határidőig az alábbi napokon biztosítjuk a lehetőséget a személyes ügyintézésre. Tel.: (70) 603-99-13.

 • április 17. (szerda)
 • április 19. (péntek)
 • április 23. (kedd)
 • április 26. (péntek)
 • április 29. (hétfő)
 • május 6. (hétfő)
 • május 13-15. (hétfő-szerda)

Telefonos segítségnyújtás a hét minden napján kérhető, 8 órától 18 óráig.

Akik bármilyen más jogcímen is kifizetési kérelmet adnak be (területalapú, akg, zöldítés stb.), kérjük, vegyék igénybe agrárkamarai szaktanácsadó, falugazdász vagy egyéb pályázatíró segítségét.

Ezen pályázóink részére az őshonos jogcímekre vonatkozóan a telefonos egyeztetés és előzetes pdf formátumú elektronikus adatellenőrzés (különösen lóazonosítók helyességének, csikószaporulat megfelelőségének, azonosítóinak ellenőrzése) lehetőségét biztosítjuk és a korábbi évek tapasztalatai alapján fokozottan javasoljuk, hogy e segítségnyújtást vegyék igénybe. Kérjük, a részletekkel kapcsolatban keressék a Tenyésztési Irodát.

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy a beadási időszakban a honlapot fokozott figyelemmel kövessék!