x

Tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők átmeneti támogatása – tájékoztató a kifizetési kérelem beadásáról

2020. július 28.

Teljes pályázati kiírás

31/2020. AM rendelet

MÁK közlemény a kérelem benyújtásáról

82/2020. (VII. 23.) számú Kincstár Közlemény a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásáról

Jogosultak köre

 • elismert tenyésztőszervezet tagja
 • rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal
 • rendelkezik ügyfélkapuval
 • olyan, elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozás (őstermelő, egyéni vállalkozó, kis-, közepes és nagyvállalkozó, költségvetési szerv, állami tulajdonú gazdasági társaság), amely NAV felé bejelentett tevékenységei között  szerepel az alábbi TEÁOR szám: 0143 Ló- és lóféle tenyésztése
  Részletes tájékoztató: TEÁOR adatok ellenőrzése
 • a törzskönyvben tartott kancáját 2020. január 1. és 2020. június 30. között vemhesíti

Benyújtási időszak

2020. július 28. 0 órától augusztus 10. éjfélig

Ügyfélkapu ellenőrzése

A kérelmek beadása kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történik.

Az ügyfélkapu jelszavát 2 évente meg kell újítani, melyre a lejárattól számított 60 nap áll rendelkezésre, erről a rendszer emlékeztetőt küld a felhasználóhoz tartozó e-mail címre.

Ezen túl kizárólag okmányirodában történő ügyintézéssel lehetett új jelszót igényelni, azonban a Miniszterelnökség 2020. március 17-i közleménye szerint a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén jelenleg nincs szükség személyes ügyintézésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.

Kérjük, ellenőrizzék ügyfélkapujukat és szükség esetén hívják az ügyfélvonalat!

Beadási felület

Magyar Államkincstár E-kérelem

 Amennyiben nem saját nevében jelentkezik be az ügyfélkapun, hanem meghatalmazással falugazdász, kamarai tanácsadó stb. készíti el kérelmét, a korábbi évek őshonos támogatásai beadásának tapasztalatai alapján fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem kitöltése előtt ellenőrizzék a képviseleti beállítást, hogy biztosan a megfelelő pályázó nevére legyen beadva a kérelem! A beadási határidő lejárta után utólagos adatmódosításra már nincs lehetőség, így a pályázó a teljes támogatási összegtől eleshet!

Ügyféladatok ellenőrzése 

Amennyiben 2020. évben még nem lépett be az elektronikus beadási felületre, és nincs változás az adataiban, nyilatkoznia kell az ügyféladatainak helyességéről.

A nyilatkozat megtétele előtt semmilyen kérelem indítása nem lehetséges.
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Nyilatkozat adatok megfelelőségéről 

A korábbi évek kérelmei beadásának tapasztalatai alapján fokozottan ellenőrizendő adatok:

 • KKV minősítés
 • fizetési számlaszám
 • bankszámlakivonat

Amennyiben bármilyen változás vagy hiányosság van az adataiban, módosítania kell adatait a kifizetési kérelem beadása előtt, ellenkező esetben kifizetési kérelmét érdemi vizsgálat nélkül el fogják utasítani!
Menü: Ügyfél-nyilvántartási ügyek → Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása

Kérelmek rögzítése és beadása

Menü: Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – lótenyésztők átmeneti támogatása → Új kérelem → Figyelemfelhívás tájékoztató alján: “Igen” gomb” → Kérelem kitöltése

Kitöltési útmutató

Elérhető a kérelmen belül a “Tájékoztatás” fülön:

Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás (lótenyésztők átmeneti támogatása) iránti kérelem elektronikus benyújtásához

Szakmai és technikai részletek

A felület tesztelését egyesületünk Tenyésztési Irodája az őshonos támogatásoknál már megszokottak szerint elvégezte és az alábbi részletekre hívja fel a figyelmet.

Kérelem adatok:

 • vemhes kanca létszám (db): nem töltődik automatikusan, javasoljuk, hogy csak a részletes felsorolás elkészítése után írja be a végleges darabszámot
 • fedeztetett kanca neve: pontosan másolja ki a lóútlevélről a teljes nevet
 • lóútlevél száma: ebbe a rovatba a lóútlevél szerinti UELN-számot kell beírni:
  • magyar tenyésztésű kanca esetén, amennyiben rajta van a lóútlevélen, pl.: 3481NO120510000 (a nullák ne maradjanak le a végéről!)
  • magyar tenyésztésű kanca esetén, amennyiben nincs rajta a lóútlevélen UELN-szám, az útlevél jobb felső sorában található lóazonosító, pl. HUN K NO150010000
  • import lónál a külföldi útlevélben található UELN-szám. Amennyiben román útlevele van a kancának, kérjük egyeztessen a Tenyésztési Irodával!
  • a kitöltőablak kisebb, mint az összes karakter, ezért javasoljuk, hogy előzetes pdf-es nyomtatással a kérelem véglegesítése előtt ellenőrizzék le a pontos számokat
 • a ló azonosító száma:
  • magyar tenyésztésű kanca esetén az útlevél jobb felső sarkában található lóazonosítót kell beírni, pl. HUN K NO150010000
  • import lónál a külföldi lóútlevélbe bejegyzett magyar azonosítót kell beírni, pl. HUN K IM1200120116
 • elismert tenyésztőszervezet neve: kérjük, figyeljen a megfelelő egyesület kiválasztására!
 • vemhesítés/termékenyítés napja, jegyzőkönyv sorszáma: a fedeztetési jegyzőkönyvről pontosan másolja ki a fedeztetés/termékenyítés dátumát (nem a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma!) és a sorszámot. A dátumnak 2020. január 1. és június 30. közé kell esnie, egyébként a rendszer el sem fogadja!
 • kérelmező státusza: válassza ki, hogy tartóként vagy tulajdonosként kíván pályázni. Ez a rovat nem függ össze a Nébih tartónyilvántartással, amennyiben a fedeztetési jegyzőkönyvön nincs feltüntetve tartó és tulajdonos is külön, a pályázó alapesetben a tulajdonos. 

Korábban igénybe vett átmeneti támogatások:

 • értelemszerűen kitöltendő a Közlemény és Útmutató szerint.
 • amennyiben nem vett igénybe ilyen támogatásokat, minden rovatba nullát kell beírni. Ha üresen marad, a rendszer nem fogadja el.

Kapcsolt vállalkozás:

 • értelemszerűen kitöltendő a Közlemény és Útmutató szerint.

Dokumentumok:

 • a kötelező mellékletek feltöltendőek. Figyeljen arra, hogy a fedeztetési jegyzőkönyvek darabszáma egyezzen meg a kérelem adatai rovatban feltüntetettel.
 • a fedeztetési jegyzőkönyvek feltölthetők darabszámtól függetlenül egy dokumentumban, de az egyértelmű elbírálás miatt kérjük, figyeljenek arra, hogy a szkennelt dokumentumon belüli sorrend, az állatorvosi igazoláson feltüntetettek azonosítók sorrendje és a kérelem adataiban a “Tevékenységek” rovatban felsorolt kancák sorrendje megegyezzen!
 • az állatorvosi igazolás szkennelt dokumentuma külön töltendő fel!

Minden más rovat értelemszerűen töltendő ki. Kérjük, olvassák át az Útmutatót és figyeljenek a pályázati felület hibaüzeneteire!

Kötelező mellékletek

 • a támogatás igénylője nevére (tartó vagy tulajdonos) kiállított, 2020. január 1. és június 30. közötti dátumra szóló, a pályázó nevére kiállított fedeztetési jegyzőkönyv olvasható minőségű szkennelt példánya (vemhesen vásárolt kanca tulajdonosa nem jogosult kérelem beadására)
 • állatorvos igazolás szkennelt példánya arról, hogy az adott kanca legalább 18 napos vemhes
  Letölthető dokumentum: Állatorvosi igazolás minta átmeneti támogatás igényléséhez

Egyesületi segítségnyújtás

Telefonos segítségnyújtás a hét minden munkanapján kérhető, 8 órától 18 óráig.

A személyes ügyintézésre vonatkozó szabályok a hatályos járványvédelmi helyzet szerint érvényesek, a jelenlegi szabályozás szerint az alábbi napokon biztosítjuk a lehetőséget a személyes ügyintézésre. Tel.: (70) 603-99-13.

 • július 30-31.
 • augusztus 3-5.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok és adatok:

 • ügyfélkapu adatok (érvényes, előzetesen kipróbált felhasználónév és jelszó)
 • ügyfél-regisztrációs szám
 • kötelező mellékletek dokumentumai (fedeztetési jegyzőkönyv eredeti példánya, állatorvosi igazolás eredeti példánya). A beadáshoz szükséges, olvasható minőségű digitális másolatot a helyszínen elkészítjük.
 • lóútlevél
 • amennyiben van kapcsolt vállalkozása, annak adatai (név, ügyfél-azonosító szám, adószám). A kapcsolt vállalkozás leírását megtalálja a Közleményben.
 • amennyiben már korábban vett igénybe átmeneti támogatást a COVID-19 járvánnyal összefüggésben, a támogatás összege jogcímek szerint euróban (elsődleges mezőgazdasági termelés tevékenység, halászati tevékenység, élelmiszeripari, valamint erdő-, és vadgazdálkodási tevékenység)

Minden pályázó részére az őshonos támogatási jogcímeknél már megszokott és jól bevált előzetes pdf vagy képernyőkép formátumú elektronikus adatellenőrzést is biztosítjuk a beadási időszak végéig, kérjük, éljenek a lehetőséggel. 

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy a beadási időszakban a honlapot fokozott figyelemmel kövessék és bármilyen kérdés merül fel, a kérelem beadásának véglegesítése előtt keressék a Tenyésztési Irodát!
Tel.: Veres Mária (70) 603-99-13 E-mail: nolte@hortobagy.eu