x

Ex-situ méntartási támogatás – fajtahiányos lóútlevelek javítása

2017. október 25.

Mint arról egyesületünk többször szóban és írásban is tájékoztatást adott a Tenyésztőtársak részére, az őshonos kancatámogatás 2016. évi pályázói közül több egyed került elutasításra a fajtamegjelölés hiánya miatt.
Részletes tájékoztató a 2016. évi elutasításokról: 
http://www.noniuszegyesulet.hu/oshonos-kancatamogatas-kifogas-benyujtasa/

A benyújtott kifogásoknak a Miniszterelnökség minden esetben helyt adott és elrendelte a másodfokú vizsgálatot.

A fajtamegjelölés hiánya a 2017. évben beadott ex-situ méntartási támogatást is érinti, melynek elbírálása még nem történt meg.

A Miniszterelnökség, a Magyar Államkincstár, a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes képviselőivel történt többszöri egyeztetés eredményeként sikerült elérnünk, hogy minden olyan egyed adata rendezhető legyen, melynek útleveléből hiányzik a fajta megjelölése.

Fenti okok miatt kérjük a méntartókat, hogy a fedeztetési állomáson felállított mén lóútlevelének 2. oldalán a fajta megjelölést ellenőrizni, s amennyiben a fajta rovat nincs kitöltve, az eredeti lóútlevelet az egyesület postacímére (4071 Hortobágy, Pf. 11) ajánlott, elsőbbségi, tértivevényes levélként megküldeni vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen az irodába behozni szíveskedjenek.

A 2017. évi ex-situ méntartási pályázatban érintett egyedek útlevelének beküldési határideje: 2017. október 31.

A további ügyintézést egyesületünk magára vállalja és gondoskodik az adatok tenyésztési hatóság felé történő továbbításáról.

Állami mének esetén az egyesület az útlevelet adatellenőrzés után továbbítja a Lóútlevél Irodának, amely a teljes útlevelet térítésmentesen kicseréli.

Tájékoztatjuk a Tenyésztőtársakat, hogy az őshonos kanca- és méntartási pályázatokban részt vevő egyedek útleveleinek javítását követően a jelenleg törzskönyvi nyilvántartásban lévő minden egyed útlevelének ellenőrzése és esetleges javítása meg fog történni, melynek ütemtervéről és a teendőkről a későbbiekben a honlapon és körlevélben adunk tájékoztatást.